Intreaga raspundere privind continutul stirilor preluate: Facebook, presa scrisa, presa online sau audio-vizuala si prezentate aici revine exclusiv autorilor.

Stiri si evenimente locale in anul 2012

Reparatii in scoli

10 feb. 2012- Pe cand si in anul 2018? Pardon! Aproape a trecut. Poate in 2020 si in curtea proprie la baza sportiva si sala de sport ,,Prof.
Neculai Dragan". Unii brebeni au comentat acid realitatea incepand din 25.09.2018 pe Facebook: ,,Comuna Brebu", ,,Anunturi Brebu", ,,BREBU🌟MEREU APROAPE"!

©2018- 2022 Horia Florin Dragan