Institutia Avocatul Poporului

People's Advocate institution – Office of the Ombudsman

 Biroul contencios administrativ şi juridic

  Activitatea în contenciosul administrativ se realizează în interdependență cu demersurile Avocatului Poporului efectuate prin intermediul domeniilor sale de activitate specializate.

  Sesizarea instanței de contencios administrativ poate fi dispusă în urma controlului prealabil realizat de către Domeniile de activitate specializate ale Avocatului Poporului și numai dacă se apreciază că ilegalitatea unui act administrativ sau refuzul unei autorități administrative de a-și realiza atribuțiile legale pot fi înlăturate doar prin justiție.

Sesizarea instanței de contencios administrativ presupune următoarele etape:

- Verificarea dosarului transmis de către domeniile de specialitate în vederea identificării actului administrativ presupus nelegal sau a refuzului nejustificat al autorității administrative;

- Dacă este cazul, se solicită completarea dosarului cu documente necesare formulării acțiunii;

- Petiționarul dobândește de drept calitatea de reclamant, motiv pentru care se solicită acordul prealabil al petentului pentru promovarea cererii de chemare în judecată de către Avocatul Poporului;

- Verificarea încălcării unui drept subiectiv sau a unui interes legitim propriu privat al petentului, în vederea susținerii acțiunii în contencios administrativ;

- În cazul în care se constată îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru promovarea cererii de chemare în judecată, se redactează cererea și se comunică instanței competente.

Petitiile depuse ca urmare a nerespectarii Legii Nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informatii de interes public cu modificarile si completarile ulterioare de catre Primaria Brebu- Prahova

OBSERVATIE!

Un consilier local al Primariei sustine, azi 14 ianuarie 2021, ca nu au luat la cunostiinta nici macar de adresele Consiliului Judetean Prahova!!!

E ceva putred in ...Brebu!

De ce? Cine? Cum? Pentru ce? Cui foloseste?

2008-2018-2020-2021

©2018- 2022 Horia Florin Dragan